Globalization concept

DACs mazava tsara (<=10MSPS)